Ліцензії, дозволи та свідоцтва

Дозвіл для розробки пакету документів для отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Лист Мінприроди України про внесення ПП «Глорія» до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.
Дата внесення 17.03.2015 р., №5/1-7/2508-15.

Дозвіл для розробки пакету документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування

Останній дозвіл на розробку проектів нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об’экти № 07-10 виданий 02.02.2010 р. Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. З 2014 року отримання дозволу на розробку проектів нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об’экти скасовано.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації для підготовки звіту з ОВД (Оцінка впливу на довкілля) та отримання висновку з ОВД

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КЕА-18-34 від 14.02.2018 р.


Для розробки пакету документів для отримання дозволу на утворення та розміщення відходів законодавством дозволу не передбачено.

ЄДРПОУ

19111759

КВЕД

72.19 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

74.90 – Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Серія А00 № 333101

Дата реєстрації

07.06.1993 р.

Орган реєстрації

Великоберезнянська района державна адміністрація Закарпатської області