Необхідні документи для підготовки та отримання дозволу та ліміту на
утворення та розміщення відходів