Необхідні документи для підготовки та отримання дозволу
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами